Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna als AVV afgekort) zijn opgesteld door de maatschappij JDLCT BV (handelsnaam: Cutie-pie), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder identificatienummer 0736.907.812, met als hoofdactiviteit de online verkoop van babyvoeding, met vestigingsadres: Akenkaai 36, 1000 Brussel

Een bestelling plaatsen op deze site houdt in dat men volledig instemt met deze AVV. Cutie-pie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, die online beschikbaar zijn, op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht na het publiceren van een nieuwe versie op de website. De toegepaste verkoopvoorwaarden zijn diegenen die van kracht waren op de dag van de bestelling. De klant verklaart meerderjarig en rechtsbekwaam te zijn en zodoende bevoegd om zich aan deze algemene voorwaarden te binden.

1. Doelstelling

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website geplaatst worden en hebben als doel de rechten van de klant en de verplichtingen van Cutie-Pie te definiëren.Ook de leveringsmodaliteiten of het ophalen in het atelier zelf komen in deze AVV aan bod.

2. Bestelling

De klant plaatst een bestelling via de website www.cutie-pie.be. Voor de succesvolle opname van een bestelling zal de klant eerst enkele persoonsgegevens moeten verstrekken, m.a.w. moet de klant een profiel aanmaken waarbij naam, voornaam, leveringsadres en contact informatie vermeld worden. De klant stelt zijn Cutie-pie pack samen en kiest waar de levering plaats zal nemen (ophalen aan het atelier of levering aan huis of op het werk). De leveringstermijn van een bestelling naar het huis of het werk van de klant bedraagt twee dagen. Voor bestellingen die geplaatst worden van zondag tot en met dinsdag (voor 19 uur) leveren wij op de eerstvolgende woensdag tijdens de volgende bezorgmomenten: van 13 tot 17 uur of van 19 tot 22 uur. Voor bestellingen die geplaatst worden van woensdag tot en met zaterdag (voor 19 uur) leveren wij op de eerstvolgende zondag tijdens de volgende bezorgmomenten: van 13 tot 17 uur of van 19 tot 22 uur. Cutie-pie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die de levering betreffen of een foute bestelling, wanneer deze te wijten zijn aan incomplete of foute gegevens die door de klant ingevoerd werden.

3. Bevestiging van een bestelling

Na het plaatsen van de bestelling via de website, krijgt de klant een bevestiging toegestuurd naar het email adres dat in zijn profiel vermeld staat. Dit bericht bevestigt dat de bestelling ontvangen is en fungeert tevens als verkoopovereenkomst tussen beide partijen. De Cutie-pie maatschappij controleert elke bestelling die zij ontvangt. In geval van gebrekkigheid of één of andere anomalie, behoudt Cutie-pie zich het recht voor om de klant te contacteren om de noodzakelijke verificaties uit te voeren. Eens de bestelling gevalideerd, staat de prijs ervan vast. Cutie-pie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de prijzen die op de website vermeld staan te wijzigen. Deze prijzen kunnen mogelijkerwijs schommelen in functie van de kost van seizoensproducten en van de algemene economische toestand. Een prijsverandering zal nooit retroactief toegepast worden op een bestelling die al afgerond is.

Een bestelling kan geannuleerd of gewijzigd worden via een emailbericht naar hello@cutie-pie.be. Deze email moet Cutie-Pie minstens 24 werkuren vóór de leveringsdatum bereiken. Na dit termijn, kan de bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden. Indien onregelmatigheden zijn voorgevallen tijdens de productie, houdt Cutie-pie zich het recht voor om componenten in de bestelling te vervangen en de klant hiervan te verwittigen. De klant mag een factuur aanvragen die verstuurd zal worden naar het rekeningadres in het opgestelde profiel.

4. Bezwaren & verantwoordelijkheden van de klant

De klant dient een kinderarts te raadplegen eer hij of zij een bestelling plaatst in het kader van een overstap naar vaste voeding. Cutie-pie kan ten aanzien hiervan niet aansprakelijk worden gesteld. Cutie-pie benadrukt het belang van de vereiste hoeveelheden vetstoffen en dierlijke eiwitten aanbevolen door Kind & Gezin. Cutie-pie biedt een dagelijks menu aan om klanten te begeleiden in het bepalen van hoeveelheden eens dat dierlijke eiwitten aan het dieet moeten worden toegevoegd. Cutie-pie potjes worden voorbereid in een atelier waar ook gluten, noten en selder verwerkt worden. Cutie-pie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien één van deze ingrediënten een allergische reactie veroorzaakt bij de klant en/of de consument. Cutie-pie kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties en bijbehorende gevolgen die bij de klant en/of consument optreden. De klant dient na te gaan of de ingrediënten in de groentepapjes geen allergieën veroorzaken bij de klant en/of de consument.

5. Klantendienst

De Cutie-Pie klantendienst begeleidt klanten in het kiezen van maaltijdpotjes naargelang hun verwachtingen en behoeften.

Telefoon nr: +32474106616 (van maandag tot zondag van 09u tot 19u) of +32489590156
Email adres: info@cutie-pie.be

6. Houdbaarheid en maximale gebruikstermijn

De klant dient de potjes in de koelkast te bewaren tussen 0 en 4 graden Celsius. Een geopend potje kan maximaal gedurende 24u bewaard worden in de koelkast tussen 0 en 4 graden Celsius, met een gesloten deksel. De klant dient de gewenste hoeveelheid op te warmen, “au bain marie”, of in de microgolfoven, goed te roeren en de temperatuur te controleren. Alvorens het product te nuttigen, dient de klant zich ervan te vergewissen dat het potje en het deksel niet beschadigd zijn alsook de houdbaarheidsdatum te verifiëren. Indien de klant de Cutie-pie potjes moet vervoeren, is het belangrijk om de koude keten niet te onderbreken. Eender welke productdegradatie kan JDLCT srl niet verweten worden indien de bewaarcondities en maximale gebruikstermijn door de klant niet werden gerespecteerd, in overeenstemming met de voorschriften van JDLCT srl.

7. Prijzen & betalingsmethoden

Alle belastingen zijn inbegrepen bij de prijs.

De prijzen die op de datum van de bestelling van kracht waren, zijn van toepassing.

Prijzen zijn onderhevig aan de Belgische btw (6% op voedingsproducten en 21% op dienstverleningen).

Leveringskosten en belastingen worden aan het einde van de bestelling bijgerekend.

De prijs dient contant betaald te worden zodra de bestelling door Cutie-pie bevestigd is.

Betaling kan via Maestro, Visa of Mastercard.

Een bestelling plaatsen houdt een verplichting in om deze te betalen.

8. Leveringsmodaliteiten

Indien het leveringsadres verkeerde of onvolledige gegevens bevat, behoudt Cutie-pie zich het recht voor om de klant te contacteren om de noodzakelijke verificaties uit te voeren.

Indien de klant niet aanwezig is en niet bereikbaar blijkt te zijn op het leveringsmoment, kan Cutie-pie niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van de bestelling.

Geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling kan door de klant opgeëist worden.

Eventuele vertragingen in het bezorgen van de bestelling zijn mogelijk.

Indien de levering 60 minuten voor of na het afgesproken leveringstijdstip plaatsvindt, kan de klant dit in geen geval als juridisch afdwingbaar argument gebruiken.

In geval van hinderlijke weersomstandigheden of verkeersmoeilijkheden, behoudt Cutie-pie zich het recht voor om het leveringstijdstip te verschuiven, zonder dat dit enige compensatie ten voordele van de klant inhoudt, door de klant 1 uur vóór het oorspronkelijke leveringstermijn telefonisch (via oproep of SMS) in te lichten.

9. Klachten

De klant dient zich er onmiddellijk van te vergewissen dat de geleverde waren overeenstemmen met de oorspronkelijke bestelling.

Een klacht zal enkel in acht genomen worden indien deze kenbaar gemaakt wordt op het moment van de levering.

Bezwaren omtrent facturatie dienen meegedeeld te worden binnen de 8 dagen die de ontvangst van de bevestiging van de bestelling volgen.

Indien een probleem zich voordoet wordt de klant vriendelijk verzocht de klanten service van Cutie-pie te contacteren.

10. Verboden wederverkoop

De wederverkoop van geleverde goederen is ten strengste verboden tenzij Cutie-pie hier voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.

11. Overmacht

De Cutie-pie maatschappij behoudt zich het recht voor om zich te ontslaan van haar verplichtingen en is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze verplichtingen in gevallen van overmacht of hardship (oorlog, volksopstand, betoging, uitzonderlijke weersomstandigheden, schade die de faciliteiten van Cutie-pie treffen…). De klant kan in deze gevallen geen compensatie aanvragen.

12. Abonnement

Cutie-pie biedt haar klanten een maandelijks abonnement aan. Het abonnement bestaat uit wekelijkse bestellingen die de klant zelf samenstelt uit het assortiment beschikbare maaltijdpotjes. Het aantal maaltijdpotjes hangt af van de formule die door de klant gekozen wordt.

X

Ce site utilise des cookies afin de vous fournir une expérience utilisateur de qualité. Lire plus

verlaat je ons al?

Bent u een nieuwe klant bij Cutie-Pie? Onze introductieaanbieding geldt automatisch voor uw eerste bestelling.

Ben je al een Cutie-Pie fan? Probeer onze “Special van de Maand”!

Vermijd leveringskosten door de voordelen van elk van onze pakketten te bekijken.